C/ València,  281 - 1r  2a - 08009 Barcelona • Telephone/Fax: 93 215 03 44

CENTRE EMILI MIRA

Psychology, Psychiatry and Medicine

Català I Español

Foto Abstracta

 

LINKS


Associació Catalana d'Atenció Precoç.........................


English-speaking psychotherapist/psychoanalyst........


Fundació Eulàlia Torras de Beà...................................


Grup Acsent.................................................................


iPsi Formació Psicoanalítica........................................


Llibreria Xoroi...............................................................


Neus Blanco ................................................................


Zenttral ........................................................................


  www.acap.cat


  www.expandyourmind.eu


  www.fetb.org


  www.grupacsent.com


  www.centreipsi.com


  www.xoroi.com


  www.neuspsicopedagogia.weebly.com


  www.zenttral.com


Secretary available: Monday to Thursday 17.00-20.00 (Answerphone at all other times)
Telephone/Fax:  93 215 03 44 - email: centreemilimira@gmail.com
© 2012 - Centre Emili Mira - C/Valencia, 281 1º 2ª (entre Pau Claris y Roger de Llúria) 08009 Barcelona.