C/ València,  281 - 1r  2a - 08009 Barcelona • Telèfon / Fax: 93 215 03 44

CENTRE EMILI MIRA

Psicologia, Psiquiatria i Medicina

Español I English

Foto Abstracta

 

CONSULTA INDIVIDUAL


NENS

El creixement dels infants és un procés complex que presenta múltiples osciŀlacions passant per moments d'estancament, regressió i, de vegades, per moments conflictius que poden manifestar-se de diverses maneres:


- Hiperactivitat
- Dèficit d’atenció
- Dificultats de conducta. Conflictes en les relacions: en la família, en l'àmbit escolar (gelosia, conductes agressives,   aïllament)
- Mal rendiment i retard escolar, dificultats en la lectura i en l’escriptura. Dislèxia
- Immaduresa emocional
- Trastorns del son
- Trastorns de l’alimentació
- Pors, ansietat de separació, crisis d'angoixa
- Dificultat en el control dels esfínters


Horaris de secretaria: de dilluns a dijous de 17h a 20h (fora d'horaris: contestador)
telèfon / fax:  93 215 03 44 - email: centreemilimira@gmail.com
© 2012 - Centre Emili Mira - C/València, 281 1r 2a (entre Pau Claris i Roger de Llúria) 08009 Barcelona.