C/ València,  281 - 1r  2a - 08009 Barcelona • Telèfon / Fax: 93 215 03 44

CENTRE EMILI MIRA

Psicologia i Psiquiatria

Español I English

Foto Abstracta

 

ENLLAÇOS


Associació Catalana d'Atenció Precoç.........................


English-speaking psychotherapist/psychoanalyst........


Fundació Eulàlia Torras de Beà...................................


Grup Acsent.................................................................


iPsi Formació Psicoanalítica........................................


Llibreria Xoroi...............................................................


Neus Blanco ................................................................


Zenttral ........................................................................


  www.acap.cat


  www.expandyourmind.eu


  www.fetb.org


  www.grupacsent.com


  www.centreipsi.com


  www.xoroi.com


  www.neuspsicopedagogia.weebly.com


  www.zenttral.com


Horaris de secretaria: de dilluns a dijous de 17h a 20h (fora d'horaris: contestador)
telèfon / fax:  93 215 03 44 - email: centreemilimira@gmail.com
© 2012 - Centre Emili Mira - C/València, 281 1r 2a (entre Pau Claris i Roger de Llúria) 08009 Barcelona.