C/ València,  281 - 1r  2a - 08009 Barcelona • Telèfon / Fax: 93 215 03 44

CENTRE EMILI MIRA

Psicologia, Psiquiatria i Medicina

Español I English

Foto Abstracta

 

ENFOCAMENT CLÍNIC

Què és la salut mental?


L’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix la salut com un estat de benestar físic, mental i social i no merament l'absència de malaltia i de defalliment. També defineix salut mental com la possibilitat d'establir relacions harmòniques. És a dir, la salut mental és la capacitat que té la persona de tenir una autonomia mental que li permeti adequar-se als canvis, tolerar les frustracions, obtenir satisfaccions personals i crear noves maneres constructives de pensar, de viure i d'estimar.Què és el pensament psicoanalític?


L'enfoc del nostre treball es fonamenta en el pensament psicoanalític. Creiem que el coneixement emocional ajuda a comprendre profundament els conflictes que tenim, com a individus i en la relació amb els altres. La relació terapèutica és una relació fonamentada en el respecte absolut a la privacitat,  amb un compromís d'ètica professional envers els consultants.Què és la psicoteràpia psicoanalítica?


Moltes persones experimenten dificultats emocionals en algun moment de les seves vides. Aquestes sovint es resolen sense ajuda professional. De vegades, però, certes dificultats poden ser persistents per la seva profunda naturalesa i pels seus orígens en les primeres experiències. Algunes experiències relacionals poden ser més recognoscibles, mentre que d’altres poden quedar allunyades de la consciència i  poden derivar en els anomenats trastorns mentals.
La psicoteràpia psicoanalítica es dirigeix al coneixement de l'inconscient, així com a les dificultats més conscients que es deriven del maneig  dels sentiments, dels comportaments i les relacions.
La psicoteràpia psicoanalítica té com objectius bàsics disminuir el patiment psíquic, augmentar la flexibilitat de les actituds i comportaments i millorar l’autonomia personal. La relació terapèutica fa possible un coneixement més ampli de la propia persona i facilita l'aprenentatge de noves maneres de fer per tal de comprendre i encarar millor la realitat.En què consisteix l’atenció a la Família


És dins la família on, de forma prioritària, s'aprèn a conviure, a percebre i a conèixer les emocions. Per tant, en la consulta de nens i en determinats casos d’adolescents, orientem la nostra tasca, de forma preferent, a poder donar suport a tot el conjunt familiar per afavorir el creixement personal i la salut mental de tots els membres de la família.Què es la Reeducació des de la base del pensament dinàmic?


Molts nens presenten un baix desenvolupament simbòlic que pot anar associat o no a alguna dificultat en les seves capacitats i a unes actituds personals que afecten el procés d’aprendre. Tot plegat pot repercutir en l’aprenentatge i el rendiment escolar dels infants, malgrat que estiguin dotats d’unes bones capacitats. Mitjançant la Reeducació i a partir de l’experiència relacional amb el terapeuta, s’efectua una estimulació global de les funcions del pensament (atenció, anàlisi i síntesi, diferenciació, organització, raonament i deducció) que permetrà incidir també en aquells elements de la personalitat que puguin estar interferint en l’aprenentatge.Què és la Medicina Psicosomàtica?


La medicina psicosomàtica parteix de la hipòtesi que l’esser humà no té un cos independent i separat de l'aparell psíquic sinó que ambdós formen un tot indivisible.
Ens referim a com sovint el cos es fa recipient dels “dolors” de la ment i com els símptomes físics es converteixen en l’expressió manifesta del patiment psíquic. Les malalties endocrinològiques, les de l’aparell digestiu, les del sistema cardiovascular, les de la pell, les del sistema immunitari, les del sistema nerviós central i perifèric, són paradigmes de la relació que hi ha entre el cos i la psique, entre les emocions i les manifestacions físiques.
És des d'aquesta perspectiva que, davant certes dolences, farem un estudi mèdic exhaustiu per orientar el pacient cap a tractaments mèdics o/i psicoterapèutics específics per a cada cas.Horaris de secretaria: de dilluns a dijous de 17h a 20h (fora d'horaris: contestador)
telèfon / fax:  93 215 03 44 - email: centreemilimira@gmail.com
© 2012 - Centre Emili Mira - C/València, 281 1r 2a (entre Pau Claris i Roger de Llúria) 08009 Barcelona.