C/ València,  281 - 1r  2a - 08009 Barcelona • Telèfon / Fax: 93 215 03 44

CENTRE EMILI MIRA

Psicologia, Psiquiatria i Medicina

Español I English

Foto Abstracta

 

CONSULTA FAMÍLIES


El treball terapèutic amb famílies es compon d'un ventall d'intervencions diferents amb la finalitat comuna de promoure recursos emocionals que possibilitin canvis i millores en les relacions del grup familiar.
Algunes d’aquestes intervencions terapèutiques són:


Treball amb pares

Aquest treball va dirigit a atendre tots aquells conflictes familiars, problemàtiques adolescents, adopcions, dols... en els quals s’hagi vist necessari assessorar i ajudar als pares perquè puguin desenvolupar capacitats per tractar adequadament el problema, més enllà del que és conductual i simptomàtic.


Treball de Mediació

Intervenció en situacions de conflicte dintre del grup familiar (mare-fills, pare-fills, pare-mare, germans).


Intervencions breus

Tenen lloc amb tot el grup familiar: situacions de conflicte puntual que trastornen la comunicació familiar i que, o bé per la disponibilitat de la família o per altres circumstàncies, es considera que poden ser resoltes en un temps breu.


Treball amb Famílies

És un tipus d’intervenció d’abast profund i parteix del reconeixement per part de la família d’una sèrie de dificultats com a grup. A partir d’aquest reconeixement, s’organitza un treball terapèutic amb l’objectiu d’aprofundir en la comprensió dels aspectes inconscients que dificulten la sintonia familiar.


Horaris de secretaria: de dilluns a dijous de 17h a 20h (fora d'horaris: contestador)
telèfon / fax:  93 215 03 44 - email: centreemilimira@gmail.com
© 2012 - Centre Emili Mira - C/València, 281 1r 2a (entre Pau Claris i Roger de Llúria) 08009 Barcelona.