C/ València,  281 - 1r  2a - 08009 Barcelona • Telèfon / Fax: 93 215 03 44

CENTRE EMILI MIRA

Psicologia, Psiquiatria i Medicina

Español I English

Foto Abstracta

 

CONSULTA PREADOPCIÓ I FAMÍLIES ADOPTIVES


Oferim informació i acompanyament a aquelles persones que desitgin adoptar.

 

Un nen adoptat porta dins seu una càrrega d'experiències viscudes, a vegades molt difícils i doloroses, que els pares adoptius i el propi nen desconeixen. Responsabilitzar-se d'una criatura en adopció és molt diferent a tenir un fill propi i per això és molt recomanable que la familia pugui rebre l'assessorament adequat, tant els pares com  l'infant adoptat.


Al Centre oferim un servei d'aclariment i d'acompanyament emocional a les families des del moment que pensen fer la soŀlicitud d'adopció i, també, durant els primers temps de la convivència amb l’infant per ajudar-los a crear uns bons vincles per al futur benestar de tots plegats.


Amb aquesta ajuda es poden aclarir els sentiments contradictoris i de sofriment susceptibles de dificultar el projecte de família que amb tanta iŀlusió s'inicia quan s'adopta una criatura.


Segons les necessitats que es plantegin, podem oferir unes entrevistes d’aclariment, un treball puntual per ajudar a desencallar alguna dificultad concreta o un acompanyament familiar de més llarga durada que permeti encarar i resoldre problemes més de fons.


Horaris de secretaria: de dilluns a dijous de 17h a 20h (fora d'horaris: contestador)
telèfon / fax:  93 215 03 44 - email: centreemilimira@gmail.com
© 2012 - Centre Emili Mira - C/València, 281 1r 2a (entre Pau Claris i Roger de Llúria) 08009 Barcelona.