C/ València,  281 - 1r  2a - 08009 Barcelona • Telèfon / Fax: 93 215 03 44

CENTRE EMILI MIRA

Psicologia i Psiquiatria

Español I English

Foto abstracta  semblant a un sostre de bigues de color blanc, CEM Centre Emili Mira, psicologia, psiquiatria medicina, inici

 

INICI


El Centre Emili Mira va ser fundat l'any 1977 per un grup de professionals, psicòlegs, psiquiatres i reeducadors d’orientació psicoanalítica, amb l'objectiu de donar atenció psicològica a nens i adolescents. Posteriorment es va ampliar l’atenció a adults, parelles i famílies.


Dedicà el seu nom al Dr. Emili Mira i López, psicòleg i psiquiatre (1896-1964) que va ser un dels primers difusors del pensament psicodinàmic a Catalunya, director de l'Institut Pere Mata de Reus i director de l'Hospital Psiquiàtric de Sant Boi.


Des de l’any 2003 el Centre Emili Mira es troba ubicat a l’Eixample de Barcelona i el seu equip professional es compon de psicoterapeutes formats en el camp de la psicologia i la psiquiatria.El CEM ofereix una àmplia gamma d’assistència:


Consulta Nens >

El creixement dels infants és un procés complex que presenta múltiples osciŀlacions passant per moments d'estancament, regressió i, de vegades, per moments conflictius que poden manifestar-se de diverses maneres.


Consulta Adolescents >

L’adolescència és un moment de canvi i de trasbals emocional presidit per una crisi d’identitat. L’adolescent necessita configurar una nova identitat posant-se a prova i reafirmant-se en aquesta nova etapa.

Consulta Adults >

És important poder consultar quan es donen estats de decaïment emocional, de malestar continuat o d’insatisfacció personal que afectin la qualitat de vida. Els estats d’ansietat o d’estrès poden provocar trastorns diversos.

Consulta Tecera Edat >

Durant la tercera edat es pot produir un augment de l’ansietat en relació a la pèrdua o disminució de l’autonomia, els canvis i pèrdues en les relacions personals, la convivència amb malalties cròniques i els sentiments d’irreversibilitat i desprotecció pel que significa estar en l’última etapa de la vida.


Consulta Famílies >

El treball terapèutic amb famílies es compon d'un ventall d'intervencions diferents amb la finalitat comuna de promoure recursos emocionals que possibilitin canvis i millores en les relacions del grup familiar.

Consulta Parelles >

La relació de parella pot donar múltiples satisfaccions però també pot ser font de conflictes i de malestar. Quan els malentesos i la manca de comunicació pertorben la convivència, el sofriment es fa patent i manifest.

Consulta Preadopció i
Famílies Adoptives >

Oferim un treball d'informació, assessorament i preparació a aquelles persones que desitgin adoptar. Un nen adoptat porta dins seu una càrrega d'experiències passades molt difícils que els pares adoptius desconeixen.Horaris de secretaria: de dilluns a dijous de 17h a 20h (fora d'horaris: contestador)
telèfon / fax:  93 215 03 44 - email: centreemilimira@gmail.com
© 2012 - Centre Emili Mira - C/València, 281 1r 2a (entre Pau Claris i Roger de Llúria) 08009 Barcelona.